Mäkké a mobilizačné techniky predstavujú jednu z foriem manuálnej terapie (mechanoterapie), ktorá sa používa na uvoľnenie mäkkých tkanív a mobilizáciu kĺbnych štruktúr.

Mobilizačné techniky slúžia na obnovu pohyblivosti kĺbov pri danej funkčnej poruche. Pomocou mobilizačných techník sa odstraňujú funkčné blokády pohybového aparátu vzniknuté z rôznych príčin. Cieľom je odstrániť pohybové obmedzenia a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre postupnú obnovu poškodenej funkcie. Mobilizácia kĺbov sa zaraďuje k najdôležitejším zložkám pri uvoľňovaní postihnutých kĺbov. Je neodmysliteľnou súčasťou pri prinavrátení plného funkčného rozsahu v rámci pohyblivosti.

Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Aplikujú sa pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov. Uvoľňujú svalové spazmy, zatuhnutia a kĺbne blokády z rôznych príčin. Úspešne sa mäkké techniky využívajú aj na uvoľnenie jazvy po čerstvých operáciách alebo úrazoch, hneď po vybratí stehov. Súčasťou mäkkých techník je aj postizometrická relaxácia, strečink a iné relaxačné techniky. Mäkké techniky vykonáva fyzioterapeut, ktorý využíva niektoré techniky čiastočne porovnateľné s masážnymi prvkami.

SM systém je systematickou starostlivosťou o pohybový aparát – zahŕňa nielen rehabilitáciu, ale aj kompenzáciu, prevenciu a kondíciu v jednom metodickom postupe. SM systém vychádza z funkčnej anatómie človeka a vysvetľuje, ako sa zapájajú jednotlivé svaly, svalové skupiny do jedného celku pri pohybe. Pozostáva zo súboru niekoľkých cvičení za pomoci špeciálneho lanka.

Pre koho je cvičenie SM systém určené a aké sú jeho benefity?

  • predovšetkým pre ľudí s bolesťami chrbta, skoliózou, vyskočenou platničkou ako forma rehabilitácie,
  • športovci so svalovými nerovnováhami spôsobenými jednostranným zaťažením,
  • odstraňuje svalové disbalancie a iné rušivé vplyvy pohybového aparátu,
  • náprava skrátených či oslabených svalov u bežnej populácie spôsobených sedavým a ľahostajným spôsobom života,
  • skvalitňuje a upravuje pohybový stereotyp.