Mobilizačné a mäkké techniky

Naspäť na procedúry Evia Clinic

Mäkké techniky predstavujú špeciálnu metodiku manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch a podkoží. Jej cieľom je zníženie bolestivosti a svalového napätia, a uľahčenie následnej mobilizácie alebo manipulácie. Mäkké techniky vykonáva fyzioterapeut, ktorý využíva niektoré techniky čiastočne porovnateľné s masážnymi prvkami. V mäkkých technikách sa využíva: palpácia, trenie kože, pretiahnuteľnosť  tkanív v riase, pretiahnutie fascií, pôsobenie tlaku, vyšetrenie a ošetrenie bolestivých bodov (tzv. Trigger points).

Mobilizačnými technikami ovplyvňujeme pohyblivosť kĺbov končatín a chrbtice, vrátane joint play (kĺbnej vôle). Pod pojmom mobilizácia treba chápať postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Pri mobilizácii využívame aj vplyv dychu a pohyb očí na svalový systém.