SM system je cvičenie zložené z jednoduchých cvikov, pri ktorých sa používa elastické lano. Úlohou cvičenia je aktivovať svalové reťazce, napriamenie chrbtice, čím sa uvoľňujú jej blokády, zväčšuje sa priestor medzi medzistavcovými platničkami, kde dochádza k rovnomernému rozloženiu záťaže. Cvičenie znižuje opotrebovanie kĺbov, posilňuje oslabené svalové partie hlavne brušné svaly, uvoľnia sa skrátené a stuhnuté svaly (krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice a dolných končatín).
Ľudské telo má vytvorený svalový korzet, ktorý ho stabilizuje pri výkone bežných denných činností. Hlavné pohybové aktivity, ktoré vplývajú na formovanie pohybového aparátu je chôdza, beh, práca rozsiahlym pohybom paží vo vzpriamenej pozícii. Na pohybový aparát ďalej vplýva sedavý spôsob života, ktorý narúša vzpriamené držania tela. Znamená to, že je väčšie statické zaťaženie a chýba dostatok prirodzeného pohybu. Cvičenie SM system dáva možnosť doplniť chýbajúci prirodzený pohyb, vracia svalom stratenú rovnováhu a postave vzpriamenú pozíciu. Väčšina cvikov má tendenciu k vyrovnaniu chrbtice do strednej línie  a jej natiahnutie smerom hore. Dochádza k otvoreniu chrbtice pre pohyb a jeho rovnomerného rozloženia na jednotlivé segmenty chrbtice a veľké kĺby. U nás v Evia Clinic si môžete obľúbené cvičenie SM system zacvičiť pod dohľadom našich terapeutov. 

Terapia vodná pri:


– bolestiach chrbtice
– skolióze
– herniách medzistavcových platničiek
– chybnom držaní tela
– degeneratívnych ochoreniach chrbtice a kĺbov
– posilnení nožnej klenby